Neříkej mi Mám Tě rád…

Neříkej mi Mám Tě rád…
zkus to nějak dokázat!