Tys láska má,
tys ta, o které se mi zdá,
tys se mnou ve dne, v noci,
já celý, celičký v zajetí tvé kouzelné moci…